Si us plau, revisa els següents camps per poder continuar:

Concert participatiu El musical - Dilluns 22 de juny de 2015 a les 21h - Teatro Lope de Vega. Madrid

Preparació: De maig a juny de 2015

Les teves dades personals
Necessitem les teves dades personals per poder donar resposta a la teva sol·licitud


Nom

Primer cognom

Segon cognom

Document d'identitat
Any de naixement
Sexe:
Professió

Telèfon

Correu electrònic

Confirmar correu electrònic

Tipus de via
Nom de la via
Número
 Escala   Pis   Porta 
Altres

(opcional)

Codi postal

Població

Idioma preferit
Quins són els teus coneixements musicals?
Necessitem saber quin és el teu nivell musical.

Tipus de veu
Formació vocal
Formació musical general
Experiència en corals

Has cantat abans en un Concert Participatiu de la Fundació Bancària “la Caixa”?
 Si    NoQuins?


La participació en aquest projecte comporta l’autorització a la Fundació Bancària ”la Caixa”: (i) perquè gravi i/o enregistri totes aquelles imatges, individuals o col•lectives, preses durant la realització del projecte, les quals podrà difondre posteriorment, en qualsevol suport, a efectes de divulgació del mateix, i (ii) perquè pugui procedir a l’enregistrament del concert i a la seva reproducció en qualsevol suport i posterior distribució gratuïta dels exemplars, així com a la seva retransmissió o comunicació pública per qualsevol mitjà de comunicació, com ràdio, televisió, Internet o altres canals de difusió. Aquesta autorització és completament gratuïta, i el participant es compromet a no demanar ni reclamar cap compensació, pagament, reemborsament ni indemnització a canvi de la mateixa i/o per l’ús de la seva imatge en els termes aquí establerts.

T’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran recollides en un fitxer propietat de Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (Fundació Bancària ”la Caixa”). Les teves dades s’obtenen per gestionar el servei o la informació que ens demanes en aquest formulari, i per remetre’t informació sobre els programes, activitats i/o serveis que ofereix Fundació Bancària ”la Caixa”.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en relació amb el tractament de les teves dades, en els termes i en les condicions que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal, a Barcelona (08028), av. Diagonal, 621-629, Àrea de Comunicació i Màrqueting, o enviant un missatge de correu electrònic a través del nostre web a l’opció Atenció a l’usuari, que es troba a la part inferior de la pantalla, adjuntant-hi còpia del teu DNI, NIE o passaport vigent. El fet d’emplenar aquest formulari implica que reconeixes que la informació i les dades personals que indiques són teves, exactes i certes.